Välkommen till GFTAB

Fasad- och Taktvätt i Göteborg

Skicka en prisförfrågan

Arbetet övergår mer till att styra mot satta mål än att i efterhand kontrollera. Man tar fram målvärden för olika delar av verksamheten. För att ha möjlighet att identifiera källor till problem i verksamheten utvecklas aktiviteter för att samla in data och orsak/verkan analyser är en del av verksamheten.

Den dagliga verksamheten styrs på ett reaktivt sätt och man kör fram till stopp eller att fel uppstår. Ofta används s.k. fixarlösningar. Man åtgärdar symptomen, men inte orsaker till problemen. I bästa fall går larmen innan haveri har uppstått.

Arbetet övergår mer till att styra mot satta mål än att i efterhand kontrollera. Man tar fram målvärden för olika delar av verksamheten. För att ha möjlighet att identifiera källor till problem i verksamheten utvecklas aktiviteter för att samla in data och orsak/verkan analyser är en del av verksamheten.

Vill du att vi ringer upp?

Är du intresserad av att veta mer om taktvätt och/eller fasadtvätt? Lämna namn, nummer och epost så kontaktar vi dig så snart som möjligt.